Silah Ruhsat Büro Amirliği

      Ne mutlu Türküm diyene!
 

 

Silah Ruhsatı İstek Formu

Silah Ruhsat İstek Formunu Word Formatında indirmek için tıklayınız >>>

 

Silah ruhsatı ile ilgili sıkça sorulan sorular >>>


Meslek mensubu silah taşıma ruhsatları >>>


Silah ruhsatı almaya engel haller

 

1. 21 yaşını bitirmemiş olmak,

2. Fiziki ve psikolojik yönden engel hali bulunmak,

3. Ateşli silahla veya 6136 sayılı kanunda yazılı kesici delici aletlerle islenen suçlardan hükümlü bulunmak,

4. Ruhsatlı silahıyla suç islemek veya ruhsatlı silahının muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç islenmesine (intihar vb.) neden olmak veya ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına vermekten mahkum olmak,

5. Meskun mahalde silah atmak veya silah taşınması yasak olan yerlerde silah taşımak,

6. Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak, yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla islenen suçlar, resmi ihale ve alim-satımlara fesat karıştırmak veya Devletin şahsiyetine karşı islenen suçlardan birinden hüküm giymiş olmak,

7. Ayni veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır para cezasına mahkum olmak,

8. Uyuşturucu ve piskotrop maddelerle ilgili bir suçtan mahkum olmak,

9. Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmemek,

10. Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak.

***Yukarıda belirilen suçlarla ilgili olarak suç kaydı sonradan kişinin sicilinden silinmiş olsa, bütün neticeleri ile ortadan kaldırılmış olsa bile silah ruhsatı almaya ENGELDİR.

***Detaylı bilgi için 6136 s.k. ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 sayılı yönetmeliğe bakiniz.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

Silah Ruhsatı Sahiplerine Uyarılar

 

Silah Ruhsatları verildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. 5 Yıl sonunda yenilenmesi gerekmektedir. Müracaat esnasında getirilen evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

BULUNDURMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

1. Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.

2. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına veremezsiniz.

3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girdiğiniz takdirde durumu ruhsatı veren makama bildirmeniz gerekmektedir.

4. Ruhsatta yazılı olan iş veya ikamet adresinizin değişmesi halinde durumu ruhsatı veren makama bildirmelisiniz.

5. Silahınızı tamir, tespit yada atış yapmak için bulundurduğunuz adresinizden çıkartacağınız zaman nakil belgesi almanız zorunludur ve bu belgede belirtilen gün ve saat haricinde silahınızı taşımamalısınız.

6. Bulundurma ruhsatlı silahınızı taşımanız halinde ruhsatsız silah taşıma suçundan hakkınızda adli işlem yapılır.

7. Silahı M.K.E.Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat ederek ruhsat işlemlerini tamamlatmadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.

TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

1. Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.

2-Ruhsatımın veriliş sebebi olan işimin sona ermesinden itibaren ve (Ruhsata mani durumlardan birine düştüğünde) en geç (6) ay içerisinde durumu ruhsatı veren makama bildirmek zorunda olduğumu,aksi takdirde Taşıma Ruhsatımın veriliş sebebi ortadan kalktığından Yönetmeliğin 16 ncı Maddesi (İ) bendine istinaden mevcut ruhsatınızın İPTAL edilerek,17 nci Maddeye göre  silahımın devrinin sağlanacağı,bir daha da adınıza bulundurma veya Taşıma Ruhsatı alamazsınız. 

3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun olduğu herhangi bir şekilde öğrenilmesi yada ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız iptal edilir.

4. Ruhsatlı silahınızı geçicide olsa bir başkasına veremezsiniz.

5. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.

6. 6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis Başkanlığı'nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.

KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

1. Ruhsatınız verildiği tarihten itibaren "GÖREVİNİZİN DEVAMI SÜRESİNCE" geçerli olacaktır, 5 yıl sonra görevinizin halen devam ettiğini bildirir, yeni tarihli görev belgesini ruhsatı veren makama ibraz etmek zorundasınız.

2. Görevinizin sona ermesi ve ruhsat veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde (6136 Sayılı Kanun'un değişik 6. maddesinin 1.fıkrası 2. cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içinde ruhsatı veren makama bildirmekle yükümlüsünüz, aksi takdirde ruhsatınız iptal edilir ve bir daha adımıza ruhsat verilmez.

3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun herhangi bir şekilde öğrenilmesi yada ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız iptal edilir.

4. Ruhsatlı silahınızı geçicide olsa bir başkasına veremezsiniz.

5. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.

6. 6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis Başkanlığı'nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.

EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

1. Ruhsatlı silahınızı geçicide olsa bir başkasına veremezsiniz.

2. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.

3. 6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis Başkanlığı'nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.

 

Meskende Ve İşyerinde Silah Bulundurma

 

İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresinin bulunduğu) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bu İlçe Jandarma bölgesi ise o İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir. Yivli Av Tüfeği Bulundurma  müracaatları da bu şekilde yapılacaktır.

1.        Dilekçe (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)

2.        Silah Ruhsatı için alınan DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu)

3.        ADLİ SİCİL KAYDI: Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği belirtilerek alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek)

4.        4 Adet Renkli FOTOĞRAF ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)

5.        Silah Ruhsatı İstek Formu

6.        Bulundurma harç bedeli yatırılıp MAKBUZ getirilecek (Harç bedeli Kaymakamlık Onayı alındıktan sonra Vergi Dairesine yatırılacak)

7.        SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden Ruhsat İşlemleri Büro Amirliğine müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla Müdürlüğümüze getirilecektir

8.        Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu.

9.        Müracaatınız esnasında parmak iziniz alınacaktır.

Silah İşyerinde Bulundurmak İsteniyorsa İlaveten;

İş yeri vergi levhasının noter tasdikli fotokopisi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın noter tasdikli sureti (Ayrıca işyeri ile ilgili tahkikat yaptırılacak)

İşyeri Şirket ise;

1.        İŞ YERİ VERGİ LEVHASININ NOTER TASDİKLİ FOTOKOPİSİ(Ayrıca işyeri ile ilgili tahkikat yaptırılacak)

2.        TİCARET SİCİL GAZETESİNİN NOTER TASDİKLİ FOTOKOPİSİ (En son yayımlanan şekliyle)

3.        Silah ruhsatı İstek Formu

KARAR NOTER TASDİKLİ FOTOKOPİSİ(silah bulunduracak şahsın şirkette silah bulundurmasında sakınca bulunmadığına dair yönetim kurulu veya ortaklar kurulu ya da benzeri yetkili kurul tarafından şirket karar defterine alınan kararın noter tasdikli fotokopisi) ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının noter tasdikli sureti getirilecektir.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

Can Güvenliği Nedeniyle Silah Taşıma İçin Gerekli Belgeler

 

İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Polis bölgesi ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Şube Müdürlüğüne , Jandarma bölgesi ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.

 

Kamu Görevlisi Ve Emekli Kamu Görevlileri Silah Taşıma

 

İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresinin bulunduğu) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bu İlçe Jandarma bölgesi ise o İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.Ayrıca İşyerinin bulunduğu YER İlçe Emniyet Müdürlüğüne bu İLÇE Jandarma bölgesi ise o İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edebilir.

Cumhurbaşkanı,Bakanlar ve Yasama organı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfında görev yapanlar,Hakim,Savcı ve bu meslekten sayılanlar,Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli,MİT Mensupları, Çarşı ve Mahalle Bekçileri,Orman ve Gümrük Muhafaza Memurları,Başbakanlık Bakanlıklar ve Cumhur Başkanlığı Özel Kalem Müdürleri,TBMM Genel Sekreteri ,Asli Görevleri ve Kadroları Teftiş ve Denetim olan kamu görevlileri,Sayıştay Denetçileri,Büyük Elçi,Elçi,Daimi Temsilci ve Yardımcısı Konsolos ve Muavin Konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlar,İçişleri Bakanlığı Genel Müdür ve Yardımcıları ,Başkanlar ve bu Bakanlık Daire Başkanları görevleri devamı süresince;Sayıştay Başkan ve üyeleri ,Müsteşar Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların  başkanları ile Müsteşar Yardımcısı ,Başbakan Baş müşaviri,Genel Müdür,Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlar kamı görevleri devam ettiği sürece kamu görevlisi taşıma ruhsatı alabilirler.

1.        DİLEKÇE (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)

2.        Görev Belgesi (Başlıklı, mühürlü ve kimlik bilgileri dökümlü) Görev belgesinin müracaat tarihi itibari ile 1 aydan (30 gün) fazla olmaması gerekir.

3.        Genel Müdür, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları ATAMA KARARI FOTOKOPİSİ de getirecekler

4.        5 Adet fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)

5.        Silah Ruhsatı İstek Formu

6.        SİLAH varsa tespit için gelecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise faturası da getirilecek )

7.        Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu.

8.        Müracaatınız esnasında parmak iziniz alınacaktır.

Emekli Kamu Görevlisi Taşıma ; 

İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresinin bulunduğu) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bu İlçe Jandarma bölgesi ise o İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.

İstenen Belgeler;

1.        Dilekçe (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)

2.        Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir.

3.        NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ve Aslı

4.        4 Adet Renkli FOTOĞRAF ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)

5.        Emeklilik Onayı (Belgesi)

6.        Emekli olduğu kurumundan (Hakkında Adli İdari soruşturma olmadığına dair) Belge, Silah Ruhsatı İstek Formu,Silah varsa tespit için gelecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise faturası da getirilecek, emekli Emniyet Mensupları zati demirbaş silahlarına ait satış senetlerini getirecekler )

Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

Yivli Av Tüfeği Taşıma ve Bulundurma

 

İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresinin bulunduğu) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bu İlçe Jandarma bölgesi ise o İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir. Yenilemek istediğiniz veya devir almak istediğiniz silaha ait RUHSAT FOTOKOPİSİ ni getirmeli, MKE kurumundan yeni bir silah satın alacaksanız bu durumu dilekçenizde belirtmelisiniz.(Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz cm. den fazla olan sabit, dipçikli, tam ve yarı otomatik olmayan yivli setli silahlar)

1.        DİLEKÇE (Silahın devir edilmesi halinde devir eden kişinin dilekçesi ile devir alacak kişinin müracaat dilekçesinde devir alacağı silahın özelliklerini belirtmesi gerekmektedir)

2.        NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ve Aslı

3.        Silah Ruhsatı için alınan Doktor Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu)

4.        Adli Sicili Kaydı ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Cumhuriyet Başsavcılığından alınacaktır. Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, "O suça ait Kesinleşme Şerhi" Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir. Eğer kızlık soyadı, isim ve yaşında tashih varsa bu durum adli sicil müracaat dilekçesinde belirtilecek )

5.        5 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)

6.        Silah Ruhsatı İstek Formu,

7.        Avcılık Belgesi ve fotokopisi ( Orman Bakanlığından alınan Avcılık Belgesi ile o döneme ait avlanma İzin Belgesi )

8.        5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp MAKBUZ getirilecek

9.        SİLAH varsa tespit için getirilecek (Taşıma süresi dolan veya biten silahlar önceden Ruhsat İşlemleri Büro Amirliğine müracaat ederek yol belgesi alındıktan sonra tespit amacıyla Müdürlüğümüze getirilecektir)

Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

Yivsiz Av Tüfekleri Satın Alma Belgesi Ve Yivsiz Av Tüfekleri Ruhsatnamesi

 

İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Polis bölgesi ise bağlı olduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne , Jandarma bölgesi ise bağlı olduğu İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir. YİVSİZ AV TÜFEK RUHSATNAMESİ ile bahse konu yivsiz av tüfeği ni bulundurabilir veya taşıyabilirsiniz . Avcılık yapabilmek için mutlaka Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen AVCILIK BELGESİ alınması gereklidir.

İstenen Belgeler

1.        Kaymakamlıktan Havaleli DİLEKÇE

2.        NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ve Aslı

3.        DOKTOR RAPORU (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu)

4.        Adli Sicil Kaydı (Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek)

5.        4 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.

6.        Silah ruhsatı İstek Formu,

7.        Satın alınan YİVSİZ TÜFEK ve FATURASI tespit için getirilecek

8.        Başkasına ait bir yivsiz tüfek devir alınacaksa KARŞILIKLI DİLEKÇE verilecek ve noterden devir yapılarak DEVİR BELGESİ getirilecek ,devir alan ile devir eden (Veya Vekilleri) Ruhsat İşlemleri Büro Amirliğine müracaat ederek Yivsiz Tüfek Satış Akdi yapacaklardır.

9.        Satın veya Devir alınan Yivsiz Av Tüfeği varsa müracaatçının Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine işlenecek yoksa yeni bir Yivsiz Av Tezkeresi Ruhsatnamesi tanzim etmek için Kaymakamlıktan ONAY alınacak.(Bir Yivsiz Av Tezkeresi Ruhsatnamesine en fazla 6 adet yivsiz av tüfeği işlenebilir)

Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu.

Başvuru İçin Tıklayınız...