Trafik Büro Amirliği

 

 

    Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.

 

 

YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER

 

1. Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.

2. Uygunluk Belgesi

3. Zorunlu mali mesuliyet sigortası

4. ÖTV ödeme belgesi aslı

5. Vatandaşlık numarası

6. Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde KTK. 20/1-e maddesince cezai işlem uygulanacaktır.

a) Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

1. Gümrük Trafik Şahadetnamesi

2. Uygunluk belgesi

3. Zorunlu mali mesuliyet sigortası

4. ÖTV Ödeme Belgesi aslı

5. Vatandaşlık numarası

6. Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

 

1. Noter Satış senedi ve iki adet fotokopisi

2. Vergi İlişik Kesme Belgesi

3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına) ve fotokopisi

4. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri

5. Vatandaşlık numarası

6. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

7. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)

8. Noterden vekâletname

NOT: Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde KTK. 20/1-e md. Cezai işlem uygulanacaktır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER

 

1. Noter satış senedi

2. Vergi ilişik kesme belgesi

3. Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı

(e-posta ile yazışma yapılmaktadır.)

4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

5. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar

6. Vatandaşlık numarası

NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.

Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

 

1. İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı

2. Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı

3. Trafik sigortası

4. Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için)

5. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)

NOT: Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER

 

1. Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)

2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)

3. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi

4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)

5. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri

6. Vatandaşlık numarası

7. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

8. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)

9. Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD - SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

 

1. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)

2. Dilekçe

3. Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği

4. Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)

5. Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ

 

1. Boya işçilik faturası

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)

3. Dilekçe

4. Karayolları Muayene İstasyonu’nda renk tespiti yaptırılacak.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ

 

1. Fatura

2. Montaj Tespit Raporu

3. İmalat Yeterlilik belgesi

4. Karayolu Uygunluk Belgesi

5. Karayolları Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak

6. Dilekçe

7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)

8. Araç sahibi değilse vekâletname

9. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

10. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.(ist.içi hariç)

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİM

 

1. Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.

2. Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.

3. Teknik belge-plan proje

4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)

5. Eski trafik tescil ve trafik belgeleri

6. Karayolları fenni muayene istasyonunca tespit yaptırılır.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

BELGE YENİLEME (YIPRANMA)

 

1. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)

2. Dilekçe

3. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

4. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.(ist. İçi hariç)

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ

 

1. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)

2. Dilekçe

3. Karayolları Muayene İstasyonundan motor şase tespiti (Muayene)

4. Muayene harç makbuzu aslı

5. Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.(ist.içi hariç)

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ

 

1. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)

2. Dilekçe

3. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi

4. Plakalar getirilecek

5. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ

 

1. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek–1)

2. Dilekçe

3. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi

4. Plakalar getirilecek

5. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

6. Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 

1. Karakol tarafından tutulan tutanak ile Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.

2. Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.

3. Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER

 

1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge

2. Dilekçe

3. Muayene istasyonunca aracın motor ve şase tespiti (muayene)

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

PLAKA ZAYİİ İŞLEMLERİ:

 

Tek plaka zayii ise;

1. Dilekçe

2. Ruhsat ve kimlik fotokopisi

3. Muayene süresi dolmuş ise yaptırılacaktır.

4. Araç sahibi değilse vekâletname

Şirket araçlarında ise ek olarak;

a. İmza sirküleri

b Faaliyet belgesi

Çift plaka zayii ise;

1. Araç muayene istasyonunca motor-şase tespitine girecektir

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

REHİN KALDIRMA

 

1. İlgili Noterliğe Yazı

2. Rehin kaldırma Evrakı ( İlgili Banka ya da finans kuruluşundan )

3. Rehin Kaldırma evrakı Noter onaylı olacak

4. Araç sahibi veya araç sahibinin vekâleti bulunan kişi müracaat edebilir

5. Vekâlet Noter onaylı olacak

6. Şirket ise şirket yetkilisi veya vekâlet ettiği şahıs bulunacak.

7. Ruhsat asıları ile beraber müracaat edebilecek

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

HACİZ KALDIRMA

 

1. İlgili kurumdan ( Haciz kaldırma evrakı alınacak) Araç sahibi veya vekâlet ettiği şahıs müracaat da bulunabilir

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

HACİZ KOYMA

 

1. İlgili durumundan ( vergi dairesi vb. kurumlardan ilgili haciz koyma evrakı Araç sahibi veya vekâlet ettiği şahıs müracaat da bulunabilir

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

SÜRÜCÜ BELGESİ ALMA

 

1. Sürücü kursundan alınan sertifika ve diğer belgeler

2. Sınıfına göre harç makbuzu

3. Sabıka kaydı(1 yıl süreli geçerli)

4. Sağlık raporu(1 yıl süreli geçerli)

5. Kan gurubu kartı

6. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

7. Şoförler cemiyetinden evraklar(ilçe emniyet müdürlüğümüzün yanında)

8. Öğrenim belgesi aslı veya noterden onaylı sureti

9. 3 adet fotoğraf ( son 6 ay içinde çekilmiş olacak)

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME

 

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME-ZAYİ:

1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

2. Şoförler cemiyetinden örnek 5 formu(ilçe emniyet müdürlüğümüzün yanında)

3. 2 adet fotoğraf

4. Sürücü belgesinin aslı(kayıplar için geçerli değildir)

5. Bayanlar için soy isim değişikliği mevcut ise evlenmede evlilik cüzdanı,boşanmada Mahkeme kararı.Yada nüfus müdürlüğünden açıklamalı nüfus kayır örneği

Başvuru İçin Tıklayınız...

 

ÜCRETLER

 

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME-ZAYİ:

B Sınıfı :234.30 tl

A2 Sınıfı :77.50 tl

E Sınıfı :390.70 tl

Sürücü Belgesi Kart ücreti :62 tl

Tescil belgesi:46 tl

Trafik belgesi :62 tl